އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާ އިމާރާތުގެ 99 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތް- ފޮޓޯ: ޗެނަލް13

ރާއްޖޭގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގެ ދެކުނަށް އޮންނަ ބިމުގައި ފަންސަވީސް ފަންގިފިލާއަށް އަޅަމުންދާ އާ އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ 99 އިންސަތް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.

https://www.youtube.com/watch?v=_FRAEAQNqYI

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...