ދަރިއަކު ހޯދާކަށް އަދި ބޭނުމެއް ނޫން- ނިކް

ޕްރިޔަންކާއާއި ނިކް ޖޯނަސް.

ދަރިއަކު ހޯދަން އަދި ނުވިސްނާ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާއަށް ދިން އިންޓަރވިޔުއެއްގައި ނިކް ބުނީ، އާއިލާއެއް ބިނާ ކުރަން އެދެމަފިރިން އަދި ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިއަކު ހޯދަން ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިކް އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، ޕްރިޔަންކާ ބަލިވެއިން ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އެވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާ(36) އަދި ނިކް(26) ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
ދިޕިކާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟
Loading...