ޕްރިޔަންކާއާއި ނިކްގެ ކައިވެނި: މި ފޮޓޯތައް ދުށިންތަ؟

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެންޏަށްފަހު، އެދެތަރިންގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބާރަށް އަންނަނީ ދެކެވެމުންނެވެ.

އެދެމީހުން މިމަހުގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ހުޅަނގުގެ ސަގާފަތާއި، އިންޑިއާގެ ސަގާފަތާއި އެއްގޮތް ވާގޮތަށެވެ.

އެ ކައިވެނި ހަފްލާތަކުގެ ފޮޓޯތައް މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވަމުން އަންނައިރު، މި ހިއްސާކޮށްލަނީ އިންޑިއާގެ ސަގާފަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރި ކައިވެންޏާއި، ދިއްލީގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަނުން ފާހަގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ފޮޓޯތަކެވެ.


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
  1. ކަޑަ 06 ޑިސެމްބަރު 2018 - 11:22

    މަ ގެންދޭ

ގުޅުން ހުރި
ދިޕިކާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟
Loading...