ރަންވީރް އާއި ދިޕިކާގެ މި ފޮޓޯތައް ދުށިންތަ؟

އެކްޓަރ ރަންވީރް ސިންހް، އަދި ދިޕިކާ ޕަދުކޯންގެ ކައިވެންޏަށް ފަހު މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ އެދެތަރިންނަށެވެ.

އެދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާއިރު، މި ހިއްސާކޮށްލަނީ ތަފާތު ފޮޓޯތަކެކެވެ. މިއީ، ދިޕިކާއާއި ރަންވީރްގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

ރަންވީރްގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން ވައިރަލްވެފައިވާ ފޮޓޯއެއް.
ރަންވީރް ސިންހް އޭނާގެ މަންމައާއިއެކު.
މި ފޮޓޯގައި ރަންވީރްގެ ހެއަރ ސްޓައިލް ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު.
މި ފޮޓޯއިން ރަންވީރަކީ ކުޑައިރުވެސް ފިޓްކޮށް ހުރުމަށް ސަމާލުކަންދިން އެކްޓަރެއްކަން ހާމަވޭ.
ރަންވީރް އޭނާގެ ފެވަރިޓް އެކްޓަރ އަކްޝޭ ކުމާރު އާއިއެކު.
ދިޕިކާ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދިޔަ ފޮޓޯއެއް.
ދިޕިކާ އޭނާގެ އާއިލާއާއި އެކު.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
ދިޕިކާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟
Loading...