ރަންވީރުއާއި ދިޕިކާގެ ކައިވެނީގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް

ރަންވީރު އަދި ދިޕިކާގެ ކައިވެންޏަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައި ކައިވެންޏެކެވެ. އެކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް އާންމުކުރުމަށް ކައިވެނި ހަފްލާއަށް ދިޔަ މީހުންނަށް މަނާކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ދިޕިކާ އަދި ރަންވީރު ވަނީ އެ ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯތައް އާއްމު ކުރުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެ ދެމީހުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުވަމުންނެވެ. ރަންވީރާއި ދިޕިކާ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ރަންވީރު އަދި ދިޕިކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތައް


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
  1. ތަފާތު 21 ނޮވެމްބަރު 2018 - 06:43

    ވަރަށް ތަފާތު ފޯޓޯ ތަކެއް!

ގުޅުން ހުރި
ދިޕިކާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟
Loading...