އީސީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފާއި މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ދާދި ދެންމެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފާއި މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ދާދި ދެންމެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އިސީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓް ކަރުދާސްތައް ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...