ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަޢުދު

ހުޅުލެއާއި، މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބުރިޖު. ފޮޓޯ އަވަސް

މާލެއާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ބުރިޖަކުން ގުޅާލުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދެވެ. މި ވައުދު ފުއްދުމަށްޓަކާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތް ފެނި، އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތަށް ފާޑުވިދާޅުވާ ބައެއް ބޭފުޅުން މޭކަރަން ފެށިއެވެ. އެހިސާބުން ހުޅުލެއާ މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބުރިޖާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ރައްޔިތުން މާޔޫސްކުރުމަށްޓަކާ ތަފާތު ވާހަކަތައް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. 

https://www.youtube.com/watch?v=x3yaJu4NdcY

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...