ޕަރިނީތީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ އަންނަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އެސިޓީގައި ޕަރިނީތީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނީ އެ ފޮޓޯތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް "ޖެލަސް"ވާ ކަމަށާއި، ޕަރިނީތީ ފަދައިން މެލްބަންއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަންދާ ހިތްވާ ކަމަށެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ޕަރިނީތީ މެލްބަންގައި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތަކެވެ. 

ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާއަކީ ޓުއަރިޒަމް އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެމްބަސަޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިޔާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަންނާނެވެ.


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
ދިޕިކާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟
Loading...