ނަޝީދުގެ ވަކިތަކުން އެމްޑީޕީ ސަލާމަތްކުރުން

https://www.youtube.com/watch?v=ZB_UodlDYfo&feature=youtu.be

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...