އީދު ސަލާންކުރުން މުލިއާގޭގައި، ވަގުތުތައް އިއުލާންކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއެކު އީދު ސަލާން ކުރުން އޮންނަ ވަގުތުތައް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، އީދު ސަލާން ކުރުން އޮންނާނީ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވާ މުލިއާގޭގައި ކަމަށެވެ. އީދު ސަލާން ކުރުން އޮންނާނީ އީދު ނަމާދަށް ފަހު އެ ދުވަހުގެ 9:30 އިން 10:30އަށް ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އީދު ސަލާން ކުރަން ކޮންމެ އުމުރެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އޮފިޝަލުންނަށްވެސް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

މިދިޔަ ފިތުރު އީދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު، އީދު ސަލާން ކުރުން އޮތީ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ތެރޭގައެވެ.


މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކެރެވިފައި.
ގުޅުން ހުރި
Loading...