ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހްގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާ ނުބެހޭނަން: އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކަށް ފާޑު ކިޔާ، ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ގަ...

Program Schedule
1 HENDHUNAA (LIVE) 08:30:00
2 KUDAMENDHURU 10:00:00
3 MI GADI 10:45:00
4 13 GADI (LIVE) 13:00:00
5 MEDHURU 14:00:00
6 NANAA HUVAFEN (REPEAT) 14:45:00
7 ASURUDHAN 16:00:00
8 NEWS TALK (REPEAT) 16:45:00
9 DHEENEE DHARUS 18:00:00
10 IRAADHAN 20:00:00
11 NEWS TALK (LIVE) 21:00:00
12 NANAA HUVAFEN (LIVE) 22:00:00
Loading...