ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:39

ވޯޓާސް ލިސްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން 1778 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވޭ- އީސީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި 1778 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އީސީއިން ބުނީ، ވޯޓާސް ލިސްޓާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި...

Program Schedule
1 News at 10 (LIVE) 10:00:00
2 Gothaai Foiy 11:30:00
3 Newstalk (Repeat) 14:30:00
4 News 16:00:00
5 Cartoon 16:30:00
6 News 20:00:00
7 Hafthaage Oivaru 21:00:00
8 Tharaqqi Yaqeen 22:00:00
Loading...