އެންމެ ދެއަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ސިހުން!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި އުުމުރުން އެންމެ ދެއަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރި ހަބަރާއެކު، ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ސިހުން ލިބިފައެވެ.ފަހަކަށް އައިސް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އި...

Loading...