ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

އަދާލާތު ޕާޓީގެ މުރައިދޫ ގޮފިން ރައީސް ޔާމީންއަށް ތާއިދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

އަދާލާތު ޕާޓީގެ މުރައިދޫ ގޮފިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ތާއިދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ހއ މުރައިދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަދާލަތު ޕާޓީ ގޮފިން ކުރި ޕޯސްޓެއް...

Program Schedule
1 News at 10 (LIVE) 10:00:00
2 Dheenaai Dhuniye (Rpt) 11:30:00
3 B-Town 13:00:00
4 News 14:00:00
5 Tharaqqi Yaqeen (Rpt) 14:30:00
6 News 20:00:00
7 Youth for the Nation (Rpt) 21:00:00
8 Kondhathureh (Repeat) 23:00:00
Loading...