ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓި އިގްތިސާދު ހީނަރުކަމަކަށް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވާހަކަ ތަކަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޮގުކުރެވޭނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން އ...

Loading...